AKKARAIPATTI SHIRDI SAI BABA TEMPLE

SEVAS & POOJAS

Daily

  Akkaraipatti Shirdi Sai Baba Abhishekam – 7.30 AM

  Nithya Annadhanam -12.30 PM (Thursday – 1:00 PM)

Weekly

  Sri Lalitha Sahasranama Parayan – Every Thursday @ 3 pm

  Sri Dhanaakarshana Pooja – Every Thursday @ 4 pm

Monthly

  Sri Ganesh Special Abhishekam at 5 pm during auspicious Sankatahara Chathurthi thithi

  Sri Sathyanarayana Pooja at 3 pm every Pournami